0,328
Dziś Niedziela
2023-03-26

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w gminie Gryfów Śląski

Aktualizacja: dzisiaj20:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-26 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w gminie Gryfów Śląski

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-26 godz: 20:40:12
2.Ilość wszystkich firm w gminie Gryfów Śląski wynosi: 1758
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Gryfów Śląski wynosi: 879
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w gminie Gryfów Śląski, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w gminie Gryfów Śląski – marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
1
2
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
1
3
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
1
4
Dystrybucja energii elektrycznej
1
5
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
1
6
Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
1
7
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
1
8
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
1
9
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
1
10
Zasadnicze szkoły zawodowe
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w gminie Gryfów Śląski

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w gminie Gryfów Śląski prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...