0,328
Dziś Niedziela
2023-03-26

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w gminie Gryfów Śląski

Aktualizacja: dzisiaj19:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-03-26 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w gminie Gryfów Śląski obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-26 godz: 19:40:20
2.Ilość wszystkich firm w gminie Gryfów Śląski wynosi: 1758
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Gryfów Śląski wynosi: 879
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-26 marzec 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w gminie Gryfów Śląski, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność taksówek osobowych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 1.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Tynkowanie. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 1.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 1.
Działalności gospodarcze o największym spadku w gminie Gryfów Śląski za okres 1-26 marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność taksówek osobowych
-1
2
Tynkowanie
-1
3
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
-1
4
Działalność wspomagająca edukację
-1
5
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
-1
6
Transport drogowy towarów
-1
7
Transport wodny śródlądowy towarów
0
8
Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
0
9
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
0
10
Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w gminie Gryfów Śląski w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w gminie Gryfów Śląski ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...